Blog Image

Biuro Spraw Beznadziejnych

...

Więc - żebyś w trosce nie żył, więc - żebyś nie żyła w płaczu, przyjdź do mnie, ponury zwierzu, przyjdź, nocy, targana rozpaczą ...

Thomas Sowell

Lektura Posted on Tue, May 03, 2016 10:47:29

Thomas Sowell, filozof i ekonomista z uniwersytetu Stanford (czarny):
Much of the social history of the Western world, over the past three decades, has been a history of replacing what worked with what sounded good.
Historia społeczna świata zachodniego ostatnich 30 lat to historia zastępowania tego co dobrze działało tym co brzmi ładnie.Czuję się rosłym japończykiem, więc nim jestem?

Linki Posted on Tue, May 03, 2016 10:26:15

Jest nadzieja w samodzielnie myślących młodych ludziach. To jest wywiad ze studentami przeprowadzony przez młodą działaczkę partii SD w Szwecji (jest też teks angielski).