Thomas Sowell, filozof i ekonomista z uniwersytetu Stanford (czarny):
Much of the social history of the Western world, over the past three decades, has been a history of replacing what worked with what sounded good.
Historia społeczna świata zachodniego ostatnich 30 lat to historia zastępowania tego co dobrze działało tym co brzmi ładnie.