Blog Image

Biuro Spraw Beznadziejnych

...

Więc - żebyś w trosce nie żył, więc - żebyś nie żyła w płaczu, przyjdź do mnie, ponury zwierzu, przyjdź, nocy, targana rozpaczą ...

Masowe wyzwanie

Lektura Posted on Fri, February 10, 2017 13:01:08

Nie mam książki Tino, czekam w kolejce, ale przesłuchałam prezentację książki w parlamencie, do której zaprosili autora szwedzcy posłowie Jan Ericson i Staffan Danielsson.

Pierwsza plansza pokazuje jak ekstremalna jest Szwecja w kontekście innych państw europejskich jeśli chodzi o ilość azylantów przypadającą na obywatela. Już 2009 Szwecja pobiła rekord największej migracji z końca XIX w do Stanów Zjednoczonych. W 2015 pobiła ten rekord: 354 na 100000 mieszkańców.

Zmiana proporcji imigracji z krajów pozaeuropejskich nastąpiła w 21 wieku.Od 90 lat utrzymuje się przepaść pomiędzy procentem zatrudnionych rodzimych i imigrantów. Tu zalicza się też różne państwowe quasi praktyki ukrywające bezrobocie. Mimo tego tutaj Szwecja też posiada rekord europejski.
Choć obecnie imigranci stanowią 17% społeczeństwa, to stanowią 54% bezrobotnych, 60% pobierających zasiłki socjalnych, 53% odsiadujących długie wyroki, oraz 76% członków gangów.
Rekord w podpalaniu samochodów w Skandynawii należy do Szwecji. Zbliżamy się wielkimi krokami w kierunku rekordzisty Francji.
Kiedy politycy twierdzą, że nie wzrosła ilość przestępstw z bronią w ręku to robią to za pomocą zakłamywania statystyki: prawie 300% wzrost takiej przestępczości w no go zones rozmywa się na cały teren kraju.
Podobnie zakłamuje się kompetencje migrantów. Tino twierdzi, że szwedzcy politycy więcej razy wymienili pośród migrantów grupę lekarzy niż liczebność tej grupy. Podobnie upiększa się klasyfikacje wykształcenia zaliczając kurs tańca i temu podobne do tzw wykształcenia wyższego niż gimnazjalne.Książka Tino Sanandaji trzęsie Szwecją

Wydarzenia Posted on Fri, February 10, 2017 09:56:29

Obowiązkiem mediów publicznych jest sprawdzanie władzy a nie łaszenie się do niej
To wypowiedź odważnej dziennikarki z Goteborgs Posten – Alice Teodorescu, jako zarzut wobec mediów publicznych za ich propagandyzm zamiast rzetelności.
Tino Sanandaji, to uczciwy badacz, doktor ekonomii, który rzetelnie sprawdza dane. Właśnie wydał książkę dzięki crowd sourcing. W ciągu jednego dnia wyczerpał się cały nakład. Jeden cytat z tej książki:

Twierdzenie, że imigracja jest konieczna w Szwecji, żeby zaradzić demografii starzejącego się społeczeństwa, to bujda którą powtarzają politycy wiedząc, że ludzie nie sprawdzą statystyk i dlatego łatwo ich zwieść. Twierdzenie, że imigracja jest rozwiązaniem dla starzejącego się społeczeństwa jest tak często powtarzane przez polityków, że większość sądzi iż oparte jest na faktach, podczas gdy dane oficjalne wykazują dokładnie przeciwnie.

Od XVII wieku dzięki Axelowi Oxenstiernie instytucje państwowe zbierają dane statystyczne, właśnie po to, żeby decyzje polityczne nie były podejmowane subiektywnie. A co wykazują dane zbierane przez państwowe instytucje? Np zakład do emerytur wyliczył, że imigrant nie dodaje nic do systemu emerytalnego, przeciwnie kosztuje średnio system emerytalny 800000kr. Są to dane ogólnie dostępne, dla wszystkich, szczególnie dla mediów publicznych. A gdzie są media opłacane przez podatnika? Dlaczego nie pokazują kłamstwa polityków? Kiedy media donoszą o przestępstwach, etniczność uważana jest za nierelewantną cechę i pomija się to używając określeń 20-latek itp. Kiedy media ogłaszają nabór do pracy, wtedy etniczność jest ważna – pierwszeństwo dają mniejszości. Tak wygląda równość w newspeak. Media publiczne tracą coraz bardziej zaufanie. Tino wbił gwóźdź do ich trumny. Niech spoczywają w spokoju RIP

George Orwell:

Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them.