Po koncercie udałyśmy się do biura żeby obejść Martę. Marta potrafi być kwaśna

i słodka

Śpiewałyśmy Szła dzieweczka językiem migowym

A Danusia jak zwykle robiła za gwiazdę.