Mariusz Parlicki: Największym władzy zagrożeniem są czytający ze zrozumieniem.