The Moral Case for Fossil Fuels wydana w 2014 roku. Autor jest filozofem który zainteresował się dlaczego wprowadza się polityczne decyzje na podstawie tzw niekwestionowanych teorii o ocieplania klimatu z winy człowieka. Porównuje to z decyzjami politycznymi w latach 20 i 30 bazującymi na dominujących wtedy teoriach rasowych różnic. Zadał sobie pytanie dlaczego 3% naukowców się nie zgadza. Kiedy już zgłębił teorie globalnego ocieplenia zaproponował 10000 dolarów za udział w debacie na ten temat, ale żaden z tych 97% nie podjął wezwania.

Jako filozof potrafi analizować logikę rozumowania w dyskusjach i przedstawić niewerbalizowane założenia każdej ze stron. Ruch zielonych określa ruchem antyhumanistycznym. Ten ruch zakłada, że najwyższym dobrem jest planeta, na której ludzki odcisk powinien być minimalizowany. Jest to ruch przeciwny rozwojowi technologicznemu – wszystko stworzone nie przez naturę tylko człowieka jest złe. Z drugiej strony mamy inżynierów, dla których poprawienie warunków ludzkich na ziemi jest nadrzędnym dobrem. Jak przejawiają się te postawy? Np zieloni są przeciwni elektrowniom atomowym, inżynierowie są za. Podobnie z paliwami kopalnymi.

Aby stwierdzić czy ktoś z kim rozmawiamy jest za religią klimatyczną należy zadać kilka pytań. Czy widzi tylko negatywne cechy CO2? Czy zna zalety paliw kopalnych w rozwoju dobrobytu ludzkości? Jakie jest dokładnie zagrożenie wynikające z ocieplania klimatu: czy wody podniosą się o 2 stopy za 100 lat, jak podaje ONZ, czy o 23 stopy jak podaje Al Gore? Czy wie jak dodawanie CO2 zmienia temperaturę: czy jest jakiś limit tej zmiany czy też rośnie bez ograniczenia?
International Energy Agency po zbadaniu możliwości czerpania energii z tzw odnawialnych źródeł typu paliwa biologiczne, wiatr, słońce, stwierdziło, że ich udział wynoszący 0,4% aktualnie, nie ma szansy na większy udział niż 2.2% przy maksymalnie możliwym zastosowaniu: pokryciu całej ziemi wiatrakami, panelami, uprawami pod biopaliwa.