Razem ze zjawiskiem do tej pory nieobecnym dotąd w Skandynawii przyszło słowo z arabskiego – “taharrush”