Córa Danusi Oleńka jest od 4 czerwca mężatką. Bardzo się wzruszyła w czasie ceremonii kiedy chór mamusi śpiewał “wszystkie troski poszły precz przy twoim pierwszym pocałunku”. Pieśń chóralna bardzo podnosi uroczysty nastrój. Szampan też.