Mosab Hassan Yousef jest w wieku mojego syna. Jest synem szejka, który założył Hamas. Widząc tortury i prześladowania własnego narodu palestyńskiego, już jako siedemnastolatek zdecydował się na współpracę z wywiadem izraelskim. Dzięki niemu udało się zapobiec szeregu zamachom. Chłopak ten twierdzi, że “the biggest terrorist is the god of quran”. Muzułmanie są w pazurach kleru, który w koranie znajduje to co mu jest potrzebne do panowania. Np sura 9 wzywa do walki zbrojnej przeciwko wrogom religii.

My w dyktaturze komunistycznej mieliśmy kler za sprzymierzeńca. Kto jest sprzymierzeńcem muzułmanów żyjących w dyktaturze kleru? Jak można tym ludziom pomóc?

Szwedzka telewizja zrobiła wywiad z chłopakiem urodzonym i wychowanym tutaj, synem muzułmanów pochodzących z Bliskiego Wschodu. On też jako siedemnastolatek doznał olśnienia, tyle że w drugą stronę: zrozumiał, że jego powołaniem jest śmierć męczennika islamskiego. Pojechał walczyć do Syrii w szeregach kalifatu islamskiego. Tam został ranny, wrócił do Goteborga, wyleczono mu tu jego rany, a teraz z ochotą jedzie z powrotem walczyć, czyli zabijać. Szwecja jest garnizonem kalifatu – dostarczyła już ok. żołnierzy.