wg p. Stanisława Michalkiewicza:
przekonanie, że podział dochodu narodowego powinien następować pod przymusem przez państwo