Ah, look at all the lonely people O, ilu jest samotnych ludzi

Ah, look at all the lonely people O, ilu jest samotnych ludzi


Eleanor Rigby

picks up the rice in the church where a wedding has been

pozbiera ryż pod kościołem gdzie ślub odbył się –

Lives in a dream sama we śnie

Waits at the window, Czeka przy oknie

wearing the face that she keeps in a jar by the door

w twarzy odświętnej trzymanej w skrzyneczce przy drzwiach

Who is it for? Dla kogóż ach?

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all come from? Skąd oni biorą się?

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all belong? Gdzie mają podziać się?


Father McKenzie Proboszcz McKenzie

writing the words of a sermon that no one will hear

kazania pisze na próżno, nie słucha ich nikt –

No one comes near. ważniejszy wikt

Look at him working. Spójrz jak się męczy,

Darning his socks in the night when there’s nobody there

spodnie ceruje nocami gdy nie patrzy nikt.

What does he care? Cel życia znikł

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all come from? Skąd oni biorą się?

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all belong? Gdzie mają podziać się?

Ah, look at all the lonely people O, ilu jest samotnych ludzi

Ah, look at all the lonely people O, ilu jest samotnych ludzi


Eleanor Rigby

died in the church and was buried along with her name

odeszła stąd a pogrzebem pożegnał ją ksiądz.

Nobody came Czekała wciąż

Father McKenzie Proboszcz McKenzie

wiping the dirt from his hands as he walks from the grave

ziemię z rąk starł kiedy już po pochówku jej był.

No one was saved Coż marny pył.

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all come from? Skąd oni biorą się?

All the lonely people Ach! tylu samotnych!

Where do they all belong? Gdzie mają podziać się?