Benjamin Franklin powiedział przy podpisywaniu Deklaracji Niepodległości:

We must all hang together, or assuredly we shall all hang seperately

Musimy się trzymać w kupie bo inaczej każdy z osobna wdepniemy w kupę?