dobre zdrowie: umieranie w możliwie najwolniejszym tempie