ale Norwedzy już dyszą im w kark. Słownik poprawnej polszczyzny podaje formę Norwedzy obok Norwegowie, a nie podaje formy Norki, choć my to najczęszciej słyszałyśmy w Norwegii.

Cytuję autorytet:

Norwegowie to forma kilkakrotnie częściej używana niż Norwedzy. Tej drugiej niektóre kompendia w ogóle nie podają. Nowy/Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN ma jednak obydwie.

— Mirosław Bańko, PWN