Tak samo jak chlać odmienia się: siać, śmiać się, wiać, ziać, a także dziać się, podziać się: „Gdzie oni się podziali?” (lub podzieli).. Jest i chlamy, i chlejemy: chlam lub chleję, chlasz lub chlejesz itd. Chlać ma ponadto oboczne formy męskoosobowe w liczbie mnogiej czasu przeszłego: chlali lub chleli, chlaliśmy lub chleliśmy, chlaliście lub chleliście.