W czwartek 7 czerwca od godz 17 otwierają się podwoja Zbocza Łucznika na zakończenie sezonu chóralnego.

Czuję coś że będą śpiewy.