Słuchając w kościele czytania z Pisma Świętego nie wiemy, że często słuchamy chiazmów, np o tych co są pierwsi a będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Chiazm to dosłownie krzyż, czyli zestawienie wypowiedzi na krzyż dla uzyskania lepszego kontrastu, a dokładniej powtórzeniu w odwróconej kolejności takiego samego układu członów zdaniowych.

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.

But many that are first shall be last; and the last shall be first.

Do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls before swine,

lest they (the pigs) trample them under their feet, and (the dogs) turn and tear you to pieces.

Są też świeckie chiazmy

I mean what I say and I say what I mean

Wyszedł ze wsi, ale wieś z niego nie wyszła.

He knowingly led and we followed blindly.

Swift as an arrow flying, fleeing like a hare afraid.

Definicje chiazmowe

Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen.

A statesman is a politician who places himself at the service of the nation. A politician is a statesman who places the nation at his service.

When religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine; now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic.

Infantile love: “I love because I am loved.” Mature love: “I am loved because I love.”

Immature love: “I love you because I need you.” Mature love: “I need you because I love you.”

Krysia nadesłała juz kilka chiazmów

Gör vad du tänker eller tänk vad du gör

Få vad du gillar eller gilla vad Du får