Ekonomista szkoły austriackiej. Nie znajduję jego The Logic of Action po polsku, szkoda, bo warte przeczytania jako odtrutka. Przedstawia tam podstawowe założnia filozoficzne takie jak wolna wola człowieka, której drugą strona jest odpowiedzialność jednostki za swoje czyny. Gdyby człowiek nie miał wolnej woli i był niewolnikiem wychowania w społeczeństwie decydwało to nie powstawałyby nowe idee. Z wolności wyrastają cuda cywilizowanego życia. (Najlepszym przykładem tego jest wolny Internet, który państwo i lobbyści chcą nam zabrać)

Był iberałem, który z przerażeniem obserwował galopujące upaństwowienie, gdzie wolność jednostki jest deptana przez państwo. Kiedy bez sprzeciwu pozwalam się gonić w skarpetkach przez bramki na lotniskach zastanawiam się jak daleko zaszliśmy w poddawaniu się nadzorowi państwowemu.

Wolny rynek i przestrzeganie prywatnej własności uważał za jedyną gwarancję wolności osobistej: złudą jest wiara w trzecią drogę i dobry rząd – albo wolność osobista albo państwo zmieżające zawsze do totalnej władzy. Państwo to nic innego jak monopol na użycie przemocy na określonym terytorium w stosunku do swoich obywateli. Państwo utrzymuje się z podatków, które siłą pobiera od swoich poddanych.

Państwo jako podmiot gospodarczy jest zbędne – planowanie gospodarcze nawet z najbardziej chwalebnymi intencjami jest skazane na niepowodzenie. To tak jak planowanie pogody. Gwarantem wolności i pokoju społecznego jest wolny rynek i zdrowa konkurencja. Podatki źle wpływają na rynek – zabierając kapitał z rąk właścicieli zabiera im się możliwość decyzji jako konsumenta. Ograniczanie wolności konsumenta to ograniczanie wolności jednostki, bo każdy z nas jest konsumentem.

Najgroźniejszym złem jest monopol tworzenia pieniądza w rękach państwa i banków. Zamiast konkurencji system ten bazuje na ugrupowaniach lobbystycznych bez społecznego wglądu.