To jest młody profesor historii i ekonomii z Harvardu. Tłumaczy przystępnie podstawy cywilizacji i jej upadku. Porównując rozwój krajów takich jak Wschodnie i Zachodnie Niemcy, Północną i Południową Koreę dochodzi do wniosku, że niesłusznie przypisuje się powodzenie cywilizacji cechom etnicznym ludzi czy położeniu geograficznemu. Najważniejsze to 6 appów cywilizacji – instytucji koniecznych do budowania rozwoju, potrzebne są wszystkie. Lista ta przypomina to co Ayn Rand wymienia jako konieczne warunku rozwoju prawdziwego kapitalizmu.

1. Competition – konkurencja

2. The Scientific Revolution – rewolucja naukowa

3. Property rights – prawo własności

4. Modern Medicine – medycyna bazująca na wiedzy

5. The consumer society – społeczeństwo konsumentów

6. The work ethic – etyka pracy

Wg Nialla te appy są obecnie wprowadzane w Hong Kongu, Singapurze, a wycofywane z tzw zachodnich państw. Młodym aktywnym ludziom radzi aby swoją przyszłość wiązali z Azją lub Ameryką Południową.

(W Polsce jest krytykowany za fantazjowanie – naraził się twierdząc że II Rzeczpospolita nie była strategicznie b. ważna a poza tym była prawie jak Niemcy dyktatorskim państwem: http://histmag.org/?id=3410)