Biskup kościoła Anglii mówi, że wielokulturowość to błąd. Wielokulturowość oznacza: my nie wiemy kim ty jesteś, wy nie wiecie kim my jesteśmy, więc żyjmy sobie obok siebie osobno.

Prowadzący wywiad na to, że oczekujemy aby biskup przejawiał trochę więcej skromności. Biskup replikuje, że przede wszystkim należy oczekiwać, że biskup będzie mówił prawdę.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8552728.stm