Dzięki zdjęciom od Mariana widzę, że z jakiegoś powodu Zosia miała ochronne rękawice do zbierania jagód. Ktoś je skaził?

A tu nadjeżdża ułan na koniku, który ma wszystkie konie pod sobą