LÄNGTAN TILL LANDET http://www.youtube.com/watch?v=-LfdYysGZZM

text: Herman Sätherberg (1812-1897) musik: Otto Lindblad (1809-1864)

Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö.

Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö.

Snart är sommarn här. I purpurvågor, Guldbelagda, azurskiftande,

ligga ängarne i dagens lågor, och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar, Ut till landet, ut till fåglerne,

Att jag älskar dem, till björk och lindar, sjö och berg, jag vill dem återse,

se dem än som i min barndoms stunder, följa bäckens dans till klarnad sjö,

trastens sång i furuskogens lunder, vattenfågelns lek kring fjärd och ö.


UTI VÅR HAGE
http://www.youtube.com/watch?v=Z3iP5w83B5E

Uti vår hage där växa blå bär Kom hjärtans fröjd Vill du mig något så träffas vi där

Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans kär

Uti vår hage där växa blå bär Kom hjärtans fröjd Vill du mig något så träffas vi där

Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans kär

Fagra små blommor där bjuda till dans Kom hjärtans fröjd Vill du så binder jag åt dig en krans

Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans kär

Kransen sätter jag sen i ditt hår Kom hjärtans fröjd Solen den dalar men hoppet upp går

Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans kär

Uti vår hage finns blommor och bär Kom hjärtans fröjd Men utav alla mej kärast du är

Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans kär.


MAJSÅNGEN
http://www.youtube.com/watch?v=gDIpdycJPig
text: Johan Ludvig Runeberg

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen! Sköna maj, välkommen, våra lekars vän!

Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning; jord och skyar stamma kärlek och förtjusning;

sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren, morgonrodnad ur bekymrens moln.

Blomman låg förkolnad under frost och snö; höstens bleka vålnad, gick hon nöjd att dö.

Vintern, härjarns like, som föröder nejden och i skövlat rike tronar efter fejden,

satt med isad glaven segrande på graven, dyster själv och mörk och kall som den.

Inga strålar sänktes på vår morgon ner, ingen daggtår skänktes nordens afton mer,

tills, av svaner dragen, maj med blomsterhatten göt sitt guld i dagen, purpurklädde natten,

vinterns spira bräckte och ur lossat häkte kallade den väna Flora fram.

VÅRSÅNG musik: Prins Gustaf text: Herman Sätherberg

Glad såsom fågeln i morgonstunden Hälsar jag våren i friska natur’n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden, Ärlan på åkern och orren i fur’n.

Glad såsom fågeln i morgonstunden Hälsar jag våren i friska natur’n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden, Ärlan på åkern och orren i fur’n.

Se, hur de silvrade bäckarna små Hoppa och slå, Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar! Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans, Av liv och av dans I den härliga vårsolens glans!

Se, hur de silvrade bäckarna små Hoppa och slå, Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar! Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans, Av liv och av dans I den härliga vårsolens glans!
uti vårsolens glans!

NU GRÖNSKAR DET http://www.youtube.com/watch?v=pL6ZcPVAITg
Text Evelyn Lindström Musik omarbetad sats ur Bondekantaten av Johann Sebastian Bach

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd, I vårens glada tid!

Var dag är som en gyllne skål, till bredden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft, Ty dagen, den är din.

Långt bort från stadens gråa hus, vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band, mot ljusa äventyr.

Med öppna ögon låt oss se, på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt, där våren går i blom!

Under rönn och syren http://www.youtube.com/watch?v=UBypXm7CHDA&feature=related

Blommande sköna dalar, hem för mitt hjärtas ro!
Lummiga gröna salar, där vår och kärlek bo!
Soliga barn av luft och ljus, o jag förstår ert tysta sus,
blommande sköna dalar, hem för mitt hjärtats ro!

Säll i syrenens skugga, söker jag här mitt hägn.
Rönnarnas dofter dugga finaste blomsterregn.
Regnet slår ned i hjärtats vår; hela dess värld i blommor står.
Säll i syrenens skugga söker jag här mitt hägn.

Kom, du min vän i skogen, kom, vid min sida sjung!
Skogen är evigt trogen, våren är evigt ung.
Livet förgår som kvällens fläkt; evig är vårens andedräkt.
Kom, du min vän i skogen, kom vid min sida sjung!

Älskade blåa öga, le som i forna dar!
Låt vita rönnen snöga blommor på det som var!
Skänk glad åt kvällens dagg din tår!
Vakna på nytt till sol och vår!
Älskade blåa öga, le som i forna dar!

Blommande sköna dalar stråla av sällhet då;
klarare våren talar, bättre vi den förstå.
Aftonen rodnar, vakan slår, stilla en doft ur hjärtat går.
Blommande sköna dalar stråla av sällhet då.