lollary (dolary)

banksterzy (bankierzy)

prasomatołki (matołki z prasy)

słowotłuki

(ilustracje z http://williambanzai7.blogspot.com/)