WE CAN EVADE REALITY BUT WE CANNOT EVADE THE CONSEQUENCES OF EVADING REALITY

Jaka powieść miała największy wpływ na Amerykanów? Przeminęło z wiatrem, coś Faulknera lub Steinbecka? Eksperci Biblioteki Kongresu uznali, że jedynie Biblia jest dla Amerykanów ważniejsza niż Atlas zbuntowany Ayn Rand. Dopiero niedawno odkryłam pisarkę która ukształtowała sposób myślenia naszych braci zza oceanu. Nie można powiedzieć, że zna się amerykański język jeśli nie rozumie się co znaczy “going Galt”, co znaczy “Who is John Galt?” na transparentach ruchu Tea party, czy też “Who is Atlas?” w grach komputerowych czy w appach. Są tacy, którzy sobie tatuują ilustrację z okładki.

Rand uciekła z Rosji bolszewickiej w 1926 roku, jako 21-latka. Uważa, że największy konflikt naszych czasów to dwie ideologie: kapitalizmu i socjalizmu – nie socjalizmu sowieckich dyktatur, ale socjalizmu przerostu władzy państwa i ograniczenia praw jednostki. http://www.youtube.com/watch?v=j_piJYYYTKc. Najważniejszy konflikt wszechczasów to jednostka przeciw społeczeństwu czy to feudalnemu, faszystowskiemu, komunistycznemu czy pańswtu dobrobytu.

Fatalne jest to, że jej krytycy nie potrafiąc stawić czoła jej wizji stwierdzają, że wszystko sprowadza się do samolubstwa i wtedy jest juz łatwo machnąć ręką na jej tezy. Rand to kontynuacja tradycji Adama Smitha, Fredryka Hayeka. Wg. tego ostatniego koszty utrzymywania państwa dobrobytu są absurdalnie wysokie. Zamiast stwarzać cały system zabezpieczń przed bezrobociem pracownicy nie płacący państwu haraczu wysokich podatków mogą się wysoko ubezpieczyć na wypadek utraty pracy. Poza tym państwa dobrobytu ograniczone są tylko do niewielkiej części naszego globu. Jeśli rzeczywiście altruizm i solidarność motywuje socjalistów to już dawno powinni oddać wszystko do Afryki i żyć na podobnym poziomie. Dlaczego altruistyczne społeczeństwa dobrobytu tak strasznie tyją?

Ayn Rand przypomina mi bardzo moja Matkę. Była mądra i szczera do bólu, ale mnie brakowało odwagi żeby jej słuchać. Podstawowe postulaty filozofii obiektywizmu stworzonej przez Rand:

1. Rzeczywistość to obiektywny absolut niezależny od naszych uczuć, życzeń, nadziei czy obaw.

2. Rozum jest jedynym dostępnym człowiekowi narzędziem poznawania rzeczywistości.

3. Człowiek jest sam dla siebie celem, a nie narzędziem służącym realizacji celów innych ludzi.

4. Idealnym systemem polityczno-ekonomicznym jest liberalny (laissez-faire) kapitalizm, w którym ludzie współdziałają nie jako kaci i ofiary, ani jako panowie i służba, ale jako handlowcy, z nieprzymuszonej, wolnej wymiany dóbr dla wzajemnej korzyści.

Z punktu 3 wynika punkt 4. Państwo dobrobytu roztacza opiekę kosztem wolności każdego z nas. Poza tym koszt ekonomiczny tej opieki jest tak wysoki, że zadłużamy własne wnuki. Czy ktoś kto pobiera zapomogę od swoich nienarodzonych wnuków jest altruistą? Paradoksalnie, społeczeństwa dobrobytu to szczyt samolubstwa.