Już nasze Matki w latach pięćdziesiątych wiedziały: