Rozmówki szwedzkie w transkrypcji polskiej

Varsågod Faszegud

Skål – Skol

Hur mår du – Hir mor du

Vad heter du? – Wa hieter du?

Jag förstår inte Jo fersztor inte

Vad heter det här? – Va hieter de her?

Har du sett min andra sko? – Hor du set min andra sku

Hjälp! – Jelp!

Jag är vilse – Jo er wilse

Jag behöver en doktor – jo behever en doktor

Jag vill tala med en andvokat – jo wil tola me en adwokot

Har ni ett kassaskåp? – Hor ni en kasaskop?

Jag vill checka ut – Jo wil sieka ut