od Basi

Orfeusz ubłagał Hadesa swoja piękną grą na cebrze.

Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy.

Moniuszko był to muzykant, który zoperował Halkę.

Janka Muzykanta jak posyłano do pracy gnój wyrzucać to mu wiatr w widłach grał i matka nawet nie wiedziała, że Janko ma taki talent do muzyki.

Wiatr wiał tak silny, że powywracał dzwony na lewą stronę.