Słowa posiłkowe: jeść, pić

Te filmy są rzadko okazywane na łonie ekranów

Japonki to mają zajebiście: wstają rano i znowu w kimono.

Tadeusz żył seksualnie z Telimeną a Zosię całował po kątach.

U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się zapalała

Zwiedziliśmy klasztor Cystersów wraz z kolekcją nieboszczyków – fundatorów klasztoru.

W karczmie muzykant rżnął skrzypce od ucha do ucha.

W kuźni miech wprawiano w ruch ręcznie za pomocą nogi.

W wierszu Pieśń o bębnie bęben gra pierwsze skrzypce.

Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, np w mojej komórce.