Na Grodzkiej, nazywa się infinity room. Surrealistyczne