Czy już powiedziałaś mężowi jakie są jego postanowienia noworoczne? Najwyższy czas!