Ciocia musi mieć pieniądze żeby nam pożyczyć, a bank nie. Bank tworzy pieniądze – księguje kwotę, po czym ją nam pożycza. Ponieważ nie było pieniędzy przy ich pozyczeniu, znikają kiedy je oddajemy. Bankowi nie przybywa pieniędzy kiedy zwracamy dług, ale mógł z tytułu ich zaksięgowania pobierać od nas odsetki.