Macedonia jest państwem od 1992, ma ponad 2 mln mieszkańców, Skopje ok. 600 tys. Macedończycy stanowią 64,2% ludności, natomiast Albańczycy – największa spośród mniejszości narodowych – 25,2% populacji. W przypadku religii dominują prawosławie – 64,7% oraz islam – 33,3%. Na różowo zaznaczony jest obszar mniejszości albańskiej w Macedonii.

Liga Prizreńska, powołana w XIX wieku miała na celu utworzenie „Wielkiej Albanii” w granicach nie pozostawiających już miejsca na istnienie Republiki Macedonii. Obawy Macedończyków budzi również większy, niż w przypadku ludności słowiańskiej, przyrost naturalny wśród macedońskich muzułmanów.
Albańczycy mają status narodu równorzędnego wobec Macedończyków, język albański jest językiem urzędowym, budżet państwa ma finansować albańskie szkolnictwo, główne wyznania religijne są uznane za równorzędne, a skład osobowy pracowników administracji, wojska i policji ma odzwierciedlać faktyczny stan społeczeństwa kraju.