Pensja naszych ministrów unijnych jest trochę niższa od prezydenta Stanów Zjednoczonych (400000 dolarów rocznie), a zdecydowanie wyższa od wiceprezydenta (230 000 dolarów rocznie). Dodatkowo mamy takich komisarzy aż 27!