Na czyją walutę zwiększa się zapotrzebowanie na świecie?
Chińczycy prowadzą ostrą kampanię propagandową w Azji, to jest np afisz w Tajlandii