Właśnie inspekcja finansowa wprowadza przymus zwracania długu hipotecznego do banków. Do tej pory nie było tego w szwedzkim prawie. Bo tak naprawdę nie ma czego zwracać. Najkrócej wyraził to Hyman Minsky, profesor ekonomii, który jest autorytetem zarówno dla tych po prawej jak i po lewej. “Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”. Banki robią po prostu zapis księgowy w momencie pożyczania pieniędzy. Nie mają tych pieniędzy, powstają one w momencie powstania kredytu.

Dlaczego dąży się do bezgotówkowego obrotu pieniędzmi? Gotówka to pieniądz, którego banki nie mogą stworzyć, może to tylko bank narodowy. Proporcja pieniądza gotówkowego do kredytowego: w Szwecji 3% i 97%.

Gdyby w obrocie była tylko gotówka to jakie byłyby ceny mieszkań?