Wygrała właśnie w Grecji. Podstawowym postulatem jest niehonorowanie długów zaciągniętych wobec podatników Unii. Tak, długi Grecji zostały dawno przejęte przez Europejski Fundusz Stabilizacyjny. Wynosi to 145 mld euro, na jednego mieszkańca ok. 2500 kr, na mnie, ciebie, moje wnuki.