Wicedyrektor Twitter Ben Lee podał do wiadomości że przedsiębiorstwo złożyło pozew do sądu przeciw rządowi USA. Chodzi o ograniczenie udostępniania danych dla służb ochrony państwa. Twitter chce w ten sposób upublicznić jakie wymogi stawiane są przedsiębiorstwu przez państwo.