Właśnie donoszą neurolodzy amerykańscy o wynikach doświadczeń z nudą. Eksperyment polegał na totalnym pozbawieniu bodźców przez dłuższy czas. W pokoju zostawiono jedynie maszynę do elektrowstrząsów. 70% poddanych eksperymentowi udzielało sobie elektrowstrząsów żeby tylko przerwać nudę.