Merrill Lynch (ten sam który hojnie rozdawał pożyczki niewypłacalnym NINJA) zrobił ciekawe zestawienie faktów, które mają świadczyć o tendencjach w rozwoju świata. Nazywa się to “A Transforming World” czyli Zmieniający się świat. Dane pochodzą z maja 2013 roku.

W ciągu 10 dni 112000 ludzi przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat w US, Japonii i Europie.
W Japonii już od 3 lat kupuje się więcej pieluch dla dorosłych niż dla dzieci.
97 ze 100 dzieci rodzi się w krajach rozwijających.
Na 40 lat starczy jeszcze ropy naftowej.
768 milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej, a 2,5 miliarda do sanitariów.
Na świecie jest 1.6 miliardów ludzi otyłych i 900 milionów niedożywionych.
56% ekonomii świata ma obecnie zerową lub prawie zerową stopę procentową.
Wartość nieruchomości w Londynie wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich 15 lat, a stopa procentowa jest najniższa od 300 lat.
W ciągu 10 sekund dług państwowy w USA wzrośnie o $322000
Rząd USA wyda $3.77 triliony (więcej niż BNP Niemiec) w 2015 roku, jednocześnie 50 milionów ludzi w USA żyje w biedzie.
W 1997 w USA było 834,949 przepisów, w 2012 ta liczba wzrosła do 1,040,940.
Jedna firma amerykańska – Dr. Pepper Snapple przewyższa wartością wszystkie przedsiębiorstwa Egiptu.
O 72% zwiększyła się ilość robotów przemysłowych w ciągu ostatnich 10 lat, o 16% zmniejszyła się w tym czasie ilość miejsc pracy w przemyśle amerykańskim.