Czy Homo habilis, Homo rudolfensis i Homo erectus to ten sam gatunek? Przemawiają za tym analizy kompletnej czaszki sprzed ok. 1,8 mln lat, znalezionej w Gruzji. Czaszka (nazywana Skull 5) należy do człowieka ze środkowego plejstocenu – czasów następujących niedługo po tym, jak rodzaj Homo wyodrębnił się z australopiteków i wywędrował z Afryki.

Naukowcy znajdują zazwyczaj szczątki dawnych ludzi. Na ich podstawie eksperci definiują nowe kopalne gatunki. Jeśli znajdują znaczne różnice, tworzą nowy gatunek. Czaszka 5 jest kompletna, i znaleziono ją w towarzystwie innych 4 niekompletnych czaszek pochodzących z tego samego okresu. Bardzo różnych, jednak ich pochodzenie z tego samego rejonu i czasu wskazuje że musi to być ten sam gatunek.
Naukowcy gruzińscy twierdzą, że zróżnicowane, skamieniałe szczątki Homo nie muszą reprezentować różnych gatunków, a raczej odzwierciedlają drobne różnice w budowie członków jednej linii Homo, najprawdopodobniej – Homo erectus

Czyli jednak jesteśmy absolutnie wyjątkowym gatunkiem!