Jeśli mówi się, że każdy człowiek taką samą wartość to czy tyle samo warci są najlepsi przyjaciele co naziści?