Monarchistyczny: Lud poddany jest dożywotnio wielkiemu księciu, z dziedzictwa nie z jakiegoś demokratycznego wyboru. Książe powołuje rząd, władzę ustawodawczą dzieli tylko z 60 osobami, jego osoba jest nienaruszalna a następca musi należeć do dynastii Nassau.

Imigrancki: 44% z ponad półmilionowej populacji to imigranci.

Zadłużony: Zadłużenie zewnętrzne tego kraju wynosi $ 2,146,000,000,000, czyli jest 84 razy większe niż Stanów Zjednoczonych i wynosi prawie 4mln dolarów na głowę! Każdą głowę: dziecka, kobiety, mężczyzny!

Ujemny balans exportu: Import przewyższa export o 10 miliardów