Hyman Minsky, profesor ekonomii: Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money.

Działalność bankowa nie oznacza dawania pożyczek, gdyż na na to trzeba mieć pieniądze.