donosi.

W roku 2011 liczba mieszkań przewyższyła ilość gospodarstw domowych o 128000. Gospodarstw było 13572000, a mieszkań 13700000. To znaczy, że średnie gospodarstwo polskie liczy niecałe 3 osoby. W Szwecji odpowiednio jest to poniżej 2 osób, z tendencją zniżkową.

Czeka nas też bomba demograficzna. Teraz dwóch pracujących przypada na jednego emeryta a od 2035 roku będzie odwrotnie.