Prawo autorskie powstało za panowania córeczki króla Henryka VIII, niejakiej Krwawej Mary (od niej pochodzi drink Bloody Mary), w 1557 roku. W swojej pierwszej formie był to nieukrywany monopol, który the Stationers otrzymał na druk książek. Decyzja ta miała na celu wprowadzenie kontroli nad treścią drukowanych książek przez fanatyczną katoliczkę Marię mszczącą się na swym ojcu i jego protestanckich sprzymierzeńcach. Copyright został zniesiony dopiero ponad sto lat później w 1688 roku w wyniku tzw Glorious Revolution. Nagle nastąpił wybuch twórczości, aż do 1710, kiedy to drukarze na nowo domagali się (nie pisarze!) i otrzymali monopol. Nazywanie rzeczy po imieniu jest najwyraźniej groźne dla monopolistów bo wytoczyli proces o zniesławienie profesorowi hiszpańskiemu Enrique Dans za nazwanie ich monopolistami.