Tuż przed Bożym Narodzeniem zostało zrejestrowane nowe wyznanie religijne w Szwecji – kopimizm, od kopiowania. Wyznawców jest już ponad 3000, wierza, że dzielenie się plikami komputerowymi jest święte. Prawo chroni wyznawców, więc każdy kto chce kopiować bezkarnie zgłasza się do kopimistów.