Wg The Economist w większości dyskusji dobrą zasadą jest, że pierwsza osoba, która wyzwie drugą od nazistów, automatycznie przegrywa dyskusję. Jest to zgodne z tzw prawem Godwina czyli empirycznie potwierdzonym spostrzeżeniem, że w każdej dłuższej dyskusji prawdopodobnienstwo nazwania kontrargumentującego nazistą zbliża się do 1.