Money is created by law, not by nature

http://www.youtube.com/watch?v=jghiU55O5eY

Pieniądz wymyślono jako środek wymiany – materialny lub niematerialny, po to zeby go latwo wymienić na towar lub usługę. Jest pieniądz gotówkowy, czyli kruszcowy, metalowy (monety), albo papierowy (banknoty). Jest pieniądz rozrachunkowy czyli bezgotówkowy: czeki, weksle, obligacje, bony, karty płatnicze i kredytowe, pieniądz bankowy i pieniądz elektroniczny. Pominąwszy pieniądz w kruszcu to niezależnie od swej postaci, pieniądz jest po prostu umową.

Mali złodzieje robią napad na bank, duzi zakładają bank

Pekka wpłacił do banku 10000 koron. Aktualny system bankowy umożliwia bankowi udzielenie pożyczki w wysokości 90% zdeponowanych pieniędzy. Czyli Marko może pożyczyć od banku 9000 koron. Markko nie trzyma gotówki tylko wkłada swoje pożyczone pieniądze w banku na konto. Bank zapisuje, że ma już 19000 koron depozytów, podczas gdy tak naprawde wpłynęło tylko 10000 koron. Mając na swoim koncie zapisane 19000 koron bank może udzielić pożyczki w wysokości 90%, czyli 17100. Itd, itd, aż do 100000 koron. Bank czerpie więc korzyści płacąc odsetki od 10% pieniędzy a pobierając odsetki od 90%, których właściwie nie ma – jedyne co ma to podpis dłużnika. Not bad at all.

Nowe pieniądze na bazie podpisu dłużnika

A więc nowe pieniądze nie powstają zupełnie “out of thin air” tylko na podstawie złożenia przez kogoś podpisu dłużnika. Bird and Fortune podają jak ładne nazwy tworzy się potem żeby dalej sprzedawać “produkty” bankowe bazowane na podpisach dłużnika (tzw structured investment vehicles) http://www.youtube.com/watch?v=mzJmTCYmo9g, np High Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund zamiast, co bliżej odzwierciedlałoby rzeczywistość, the Unemployed Black Man in the Street Mortgage Fund.