Michael Moore, czołowy amerykański krytyk chciwości kapitalistów, zaskarżył właśnie producentów filmu Farenheit 9/11 o 2.7 mln dolarów. Dostał już za ten film 19.8 mln, ale najwyraźniej jest to mało. http://www.mooreexposed.com/

Przypomina się dowcip o sprawdzaniu ideologicznym chłopa przez biuro partyjne. Chłopa pouczono, że dobra są wspólne i należy się dzielić.

No więc oddalibyście dla wspólnego dobra krowę?

Tak

A konia?

Tak

A kozę?

Nie

Dlaczego?

Bo kozę mam.