Po środku pustyni Kara-kum (Turkmenia),w pobliżu zaginionej wioski Darvaza, znajduje się krater mający śrdnicę około 100 metrów i ponad 20 metrów głębokości i nazywany jest “WROTA PIEKIEŁ”. Krater zwany “Darvaza” nie jest tworem natury, ale wynikiem rosyjskich poszukiwań kopalin, które rozpoczęły się w latach pięćdziesiątych. W 1971 roku, wiercenie spowodowało zawalenie się podziemnej jaskini powodując otwarcie się krateru z którego zaczęły wydzielać się wielkie ilości gazu. Geologowie zdecydowali się na podpalenie wydobywających się trujących gazów. Rosjanie nie docenili wielkości jaskini i ilości gazu. Uważali, że gaz wypali się przez parę tygodni, podczas, gdy pali się do dziś nieprzerwanie od 1971 roku.